Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej w budynku WMN Grota Roweckiego 20a w Sosnowcu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 20a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych do zabezpieczeń w lokalach mieszkalnych, instalacji elektrycznych części wspólnych, oświetlenia w budynku przy ulicy Grota Roweckiego 20a w Sosnowcu.”

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robot.

Termin składania ofert do dnia: 10.03.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 363-32-13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy