Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej w budynku WMN przy ulicy Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 11.09.2020r.

Remont instalacji elektrycznej w budynku WMN przy ulicy Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 11.09.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Remont instalacji elektrycznej WLZ ze zwiększeniem mocy do 12,9 kW/mieszkanie”

Zakres prac: zgodnie z załączonym przedmiarem i projektem.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II  – Remont instalacji elektrycznej WLZ ze zwiększeniem mocy do 12,9 kW/mieszkanie – budynek przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4”

 „Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl