Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej w budynku WMN przy ulicy Struga 3ab w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 31.08.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Struga 3ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania : „Remont instalacji elektrycznej
w budynku”

Termin składania ofert: do 31.08.2020

Zakres prac do opracowania:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU WMN PRZY UL.STRUGA 3,A,B W SOSNOWCU.

ETAP I:

  1.    WYMIANA LINII ZASILAJĄCYCH (KABEL 5 x 35mm2 CU) WLZ W KLATKACH   3,A,B  WRAZ  Z ZABUDOWĄ ROZŁĄCZNIKA PRZCIWPOŻAROWEGO TYPU  RBK 63A.
  1.    WYKONANIE UZIOMÓW W KLATKACH 3,A,B.

ETAP II:

-WYMIANA PRZEWODÓW WLZ ( 5 x 25mm2 CU) W KLATKACH 3,A,B.

-WYMIANA ZABEZPIECZEŃ PRZEDLICZNIKOWYCH.

-MONTAŻ SKRZYNEK LICZNIKOWO-ROZDIELCZYCH NA KLATKACH  SCHODOWYCH Z TABLICAMI PODLICZNIKOWYMI 3F (LICZNIKI ENERGII NA KLATKACH SCHODOWYCH)

-WYMIANA PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH MIESZKANIA NA PRZEWODY 5x4mm2 CU.

-PRZEWODY INSTALOWANE W WERSJI PODTYNKOWEJ.

-UWZGLĘDNIĆ ROBOTY TOWARZYSZĄCE: KUCIE I TYNKOWANIE BRUZD,PRZEBICIA,KUCIE WNĘK ITP.

-WYKONAWCA UWZGLĘDNI KOSZTY PLOMBOWANIA LICZNIKÓW ENERGII.

ETAP III:

-WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH KORYTARZE PIWNICZNE I STRYCHY.

-PRZEWODY INSTALOWANE W RURKACH, NATYNKOWO. LAMPY OŚWIETLENIOWE TYPU LED.

-WYKONAWCA SPORZĄDZI SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ WYKONA POMIARY ODPOWIEDNIE POMIARY  UDOKUMENTOWANE PROTOKOŁAMI.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w budynku  wraz z wykonaniem przedmiaru robót.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –remont instalacji elektrycznej Struga 3ab

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

kkubis@mzbm.sosnowiec.pl