Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej w korytarzach piwnicznych w budynku przy ulicy Bema 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 23.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bema 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont instalacji elektrycznej w korytarzach piwnicznych w budynku przy ulicy Bema 6 w Sosnowcu.”

Zakres prac:

-wymiana przewodów elektrycznych (montaż w rurkach)

-wymiana opraw oświetleniowych, montaż opraw żarowych wraz z żarówkami ledowymi.

-wymiana zabezpieczeń zalicznikowych

-wymiana przełączników

Szczegółowy zakres prac zostanie określony podczas wizji w budynku – dokładna ilość opraw rozmieszczenie itd. w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Wspólnoty Mieszkaniowej pod numerem telefonu: 32 363 32 13

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Termin składania ofert do dnia: 23.05.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy