Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Litewskiej 45 – 51. WMN Litewska 45-51. Termin składania ofert: do 28.04.2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Litewskiej 45 -51 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Litewskiej 45 – 51 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

– remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej w korytarzach piwnicznych
– wymiana istniejących punktów świetlnych na lampy ledowe

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 28.04.2020 r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZBM – TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.
Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: COK II ,,Remont instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Litewskiej 45 – 51 w Sosnowcu.”

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt:
Kontakt: 32- 363-32-13