Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej w ciągu piwnicznym
  • montaż opraw kanałowych w piwnicy
  • montaż ograniczników mocy na dwie klatki

Termin składania ofert: do 10.07.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Damian Kurkowski

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  COK I „Remont instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu.