Zamówienia
Remont klatki schodowej dla WMN Zwyciestwa 23 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.04.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 23 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatki schodowej”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

-odbicie i uzupełnienie tynków (miejscowo)

-zeskrobanie i zmycie starej farby ( miejscowo )

-gładzie gipsowe ściany, sufity ( miejscowo )

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi

-lamperia  wyprawa cienkowarstwowa tynk mozaikowy lub farba olejna

-malowanie farbą olejną balustrad

-malowanie farbą olejna rurociągów

-mycie po robotach malarskich

-wywiezienie gruzu

Do malowania klatki schodowej Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe STO.

Kolory farby należy dobrać do istniejącej malatury pozostałych kondygnacji.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.

Termin składania ofert do dnia: 29.04.2022

Zobowiązuje się oferenta do dokonania pomiarów i sporządzenia przedmiaru prac.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

kontakt:

cok1@mzbm.sosnowiec.pl