Zamówienia
„Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 8-10 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 30.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 8-10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 8-10  w Sosnowcu”

Zakres robót:

1/ Zbicie i uzupełnienie tynków na ścianach kominów

2/ Wykonanie warstwy zbrojącej (siatka + klej)

3/ Malowanie ścian kominów.

4/ Naprawa czap kominowych.

5/ Wykonanie izolacji czap kominowych.

6/ Wymiana skorodowanych nasad.

WMN Marii Skłodowskiej – Curie 8-10 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Termin składania ofert: 30.04.2019r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 660 780 941 Piotr Klimczyk

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”