Zamówienia
Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Władysława Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Władysława Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Władysława Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu”

Zakres robót:

1/ Zbicie i uzupełnienie tynków na ścianach kominów

2/ Wykonanie warstwy zbrojącej (siatka + klej)

3/ Malowanie ścian kominów.

4/ Naprawa czap kominowych.

5/ Wykonanie izolacji czap kominowych.

WMN Władysława Jagiełły 2-2a-2b nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Termin składania ofert: 16.04.2020r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numer: 32 363 32 18

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”