Zamówienia
Remont kominów ponad dachem oraz czap kominowych (kontynuacja prac – 14 sztuk) na WMN Jagiellońska 5. Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońska 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont kominów ponad dachem oraz czap kominowych (kontynuacja prac – 14 sztuk).

Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1– remont kominów ponad dachem oraz czap kominowych (kontynuacja prac – 14 sztuk) na WMN Jagiellońska 5.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

( 32 ) 363 32 18 Marcin Dziubiński

mdziubinski@mzbm.sosnowiec.pl

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy