Zamówienia
Remont kominów ponad dachem w segmencie 13A,15A,17A. WMN Lwowska 9a-17a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 07.05.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 9a-17a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont kominów ponad dachem w segmencie 13A,15A,17A.

Uwaga: Zakres robót zgodnie z przedmiarem w załączeniu.

Termin składania ofert do dnia: 07.05.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, ROW III – remont kominów ponad dachem.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:
lbanski@mzbm.sosnowiec.pl
dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy