Zamówienia
Remont kominów ponad dachem w segmencie 7A (klatka lewa). WMN Grota Roweckiego 7a. Termin składania ofert do dnia: 16.07.2018r.

„Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 7a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont kominów ponad dachem w segmencie 7A (klatka lewa) – pozostałe, które nie zostały zrobione.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Termin składania ofert do dnia: 16.07.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, ROW III – remont kominów ponad dachem Grota Roweckiego 7a.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz do przeprowadzenia mimo przedmiaru wizji w terenie.”