Zamówienia
Remont kominów ponad dachem w segmencie 7A (klatka prawa) w ramach awarii. WMN Grota Roweckiego 7A. Termin składania ofert do dnia: 07.05.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 7a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont kominów ponad dachem w segmencie 7A (klatka prawa) w ramach awarii.

Uwaga: Zakres robót zgodnie z przedmiarem w załączeniu.

Termin składania ofert do dnia: 07.05.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, ROW III – remont kominów ponad dachem Grota Roweckiego 7a.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz do przeprowadzenia mimo przedmiaru wizji w terenie.