Zamówienia
Remont kominów wraz z wymiana obróbek blacharskich. WMN Dąbrowszczaków 2. Termin składania ofert do dnia: 27.10.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dąbrowszczaków 2-4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont kominów wraz z wymiana obróbek blacharskich.

Zakres robót obejmuje:

1.      Wykonanie obróbki blacharskiej przy kominach.

2.      Odbicie głuchych i uzupełnienie tynków na ścianach kominów.

3.      Naprawa czap kominowych.

4.      Pokrycie czap kominowych papą.

Uwaga: Wspólnota nie posiada przedmiaru robót . Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

Termin składania ofert do dnia: 27.10.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660 780 941 Piotr Klimczyk

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy