Zamówienia
Remont konstrukcji drewnianych dachów nad komórkami przylegającymi do ścian bocznych wraz z wymianą pokrycia dachowego, montażem rynien oraz rur spustowych i obróbek blacharskich. WMN TUWIMA 5. Termin składania ofert do dnia: 31.07.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tuwima 5  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont konstrukcji drewnianych dachów nad komórkami przylegającymi do ścian bocznych wraz z wymianą pokrycia dachowego, montażem rynien oraz rur spustowych i obróbek blacharskich

Termin składania ofert do dnia: 31.07.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  ul. Tuwima 5de nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy