Zamówienia
Remont piwnic. WMN Niepodległości 4. Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont piwnic

Prace do wykonania:

  • remont instalacji elektrycznej (wymiana przewodów zasilających) wraz z wymianą punktów świetlnych na energooszczędne
  • docieplenie stropów piwnicznych (natryskowo lub wełna mineralna) materiałami niepalnymi
  • białkowanie ścian w korytarzach piwnicznych wraz z przemalowaniem drzwi do piwnic
  • wykonanie wylewki samopoziomującej wraz z docięciem drzwi

Wspólnota nie posiada przedmiar na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.
Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94    660-512-386