Zamówienia
Remont podestu 1 szt przed wejściem do klatki schodowej od strony podwórza. WMN Zwycięstwa 14-14/I-16. Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 14-14/I-16  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont podestu 1 szt przed wejściem do klatki schodowej od strony podwórza.

 

Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 –remont podestu przed wejściem do klatki. WM Zwycięstwa 14-14/I-16

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

 

Kontakt:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl                                              500 85 55 88

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                                     32 363 32 18

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy