Zamówienia
Remont pokrycia dachowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Urbanowicz 21a

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 21a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont pokrycia dachowego” w budynku mieszkalnego przy ul. Urbanowicz 21a w Sosnowcu

Zakres prac:

– zerwanie całego pokrycia dachowego oraz położenie na nowo pokrycia dachowego

Termin składania ofert do dnia 09.12.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. ( 32 ) 363 32 18

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji i wykonania pomiarów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy