Zamówienia
„Remont pokrycia dachowego” w budynku przy ulicy Kaliska 6I-6II-6III w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.06.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kaliska 6I-6II-6III w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont pokrycia dachowego” w budynku mieszkalnego przy ul. Kaliska 6I-6II-6III w Sosnowcu

Zakres prac:

-ułożenie papy na łączeniu obróbki blacharskiej na attyce z powierzchnią pokrycia dachowego na całym obwodzie dachu

-zadekowanie nieczynnych wylotów kominowych zgodnie z inwentaryzacją kominiarską

– wymiana zniszczonych i skorodowanych nasad kominowych wraz z uzupełnieniem brakujacych

– miejscowa naprawa pokrycia dachowego w miejscu pęknięć

– uszczelnienie przy listwach okapowych kominów

-wyczyszczenie rynien i rur spustowych

Termin składania ofert do dnia 14.06.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 500 85 55 88

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji i wykonania pomiarów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy