Zamówienia
Remont pomieszczenia piwnicznego. WMN Zamkowa 8A. Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 8a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont pomieszczenia piwnicznego

Prace do wykonania:

– remont pomieszczenia według załączonego przedmiaru

– przeniesienia ujęcia wody, podłączenie wewnętrznej sieci wodnej w związku z nowym przyłączem – około 10m

– montaż punktów świetlnych  2 szt.

Wspólnota posiada przedmiar na jeden etap  prac. Prace elektryczne i wodne nie posiadają przedmiaru.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.
Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 519-872-775 – Agata Olszak- Mentel, 32-263-20-94 ROW II