Zamówienia
Remont pomieszczenia zsypu. WMN Zamkowa 8a. Termin składania ofert do dnia: 05.01.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 8a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont pomieszczenia zsypu

Prace do wykonania:

– wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia zsypu – drzwi o wymiarach: 1080 x 2150 mm lewe oraz o wym. 820 x 2100 mm – wycenić trzy rodzaje drzwi: stalowe 1 dzielne pełne, aluminiowe panel zimny, antypożarowe Ei 60

– wymiana drzwi wewnętrznych

– przeniesienia ujęcia wody do drugiego pomieszczenia

– montaż punktów świetlnych z czujnikiem ruchu – 2 szt., po jednym w każdym pomieszczeniu (prowadzenie przewodów natynkowo w rurkach winidurowych )

– oczyszczenie ścian oraz pomalowanie wapnem

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 05.01.2018r.
Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Grażyna Marczewska