Zamówienia
Remont poszycia dachowego WMN Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.09.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont  poszycia dachu” w budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 2-2a-2b (SEGMENT 2A) w Sosnowcu

Zakres prac:

-zerwanie i utylizacja pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej około 3 warstwy

-wymiana rynien

-wymiana obróbek blacharskich

-montaż izoklinów przy kominach wraz z wykonaniem obróbek

– krycie dachu papą podkładową 1 warstwa + nawierzchniowa 1 warstwa (papa termozgrzewalna gr 5,2mm)

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji i wykonania pomiarów przed złożeniem ofert cenowej!

Termin składania ofert do dnia 14.09.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 32 363 32 18, sdryps@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy