Zamówienia
Remont schodów do piwnicy w budynku WMN Patriotów 4 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 02.02.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont schodów do piwnicy WMN Patriotów 4  w klatce 4A”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia

– skucie starych stopni
– ułożenie szalunku
– wylanie nowych stopni
– ułożenie glazury anypoślizgowej
– montaż poręczy

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 02.02.2021

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: ul. Korczaka 7 sekretariat- siedziba Spółki

tel. 32 263 20 94 COK II