Zamówienia
„Remont schodów do piwnicy WMN Reymonta 2”. Termin składania ofert do dnia: 22.12.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont schodów do piwnicy WMN Reymonta 2”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia

– skucie starych stopni
– ułożenie szalunku
– wylanie nowych stopni
– ułożenie glazury anypoślizgowej
– montaż poręczy

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót wykonawca zoobligowany jest do wizji

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 22.12.2020 Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: ul. Korczaka 7 sekretariat- siedziba Spółki