Zamówienia
Remont schodów piwnicznych w budynku WMN Gospodarcza 22abc w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 28.08.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gospodarcza 22abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont schodów piwnicznych w dwóch klatkach schodowych”

Zakres prac :

a) uzupełnienie ubytków w stopniach betonowych oraz podestach

lub

b) ułożenie płytek gresowych antypoślizowych

szerokość schodów 0,95m, długość 4m-dotyczy 1 klatki

wykonanie prac w klatce 22 oraz 22a

Termin składania ofert do dnia: 28 sierpnia 2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK II Wioletta Soroka 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Pliki do pobrania