Zamówienia
Remont schodów w budynku WMN Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 31.03.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie remontu schodów wejściowych do klatek schodowych wraz z remontem podestów  dla 4 klatek schodowych.

Zakres prac:

  • Rozebranie płytek (schody + podesty)
  • Skucie nierówności betonu
  • Wywóz gruzu
  • Przygotowanie podłoża
  • Okładziny schodów z płyt typu lastryko( kształt „L”), podesty płyty
  • Czyszczenie, malowanie balustrad schodowych farbami antykorozyjnymi+ nawierzchniowymi

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – Schody Dmowskiego 34abcd

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 503 600 542

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy