Zamówienia
REMONT SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM WMN. Patriotów 1-8, Łączna 2

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. Patriotów 1, Patriotów 2, Patriotów 3, Patriotów 4, Patriotów 5, Patriotów 6, Patriotów 7, Patriotów 8 oraz Łączna 2  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

REMONT SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM

 

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu całego systemu, włącznie z centralkami, przyciskami, siłownikami do podnoszenia klap  –  ROW II przy ulicy Niepodległości 8 w Sosnowcu dysponuje aktualnym stanem systemów. Taki zakres czynnosci do wykonania można pobrać w biurze ROW II przy ulicy Niepodległości 8 w Sosnowcu w godzinach 7.30 – 14.30 ( w piatek do 12.30 )

Termin składania ofert do dnia 02.10.2017r.

Forma oferty: pisemna w zamknietej kopercie z dopiskiem REMONT SYSTEMU ODDYMIANIA  w budynku WMN przy ulicy Patriotów …..

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Przed złożeniem oferty zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji w terenie wyżej wymienionych wspólnot  –  WARUNEK KONIECZNY

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY

 

Marek Radzikowski -Specjalista d/s technicznych
Rejon Obsługi Wspólnot II
tel.: 660 612 082
email: mradzikowski@mzbm.sosnowiec.pl