Zamówienia
Remont uszkodzonych kominów ponad dachem. WMN Grota Roweckiego 49-51. Termin składania ofert do dnia: 13.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 49-51 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont uszkodzonych kominów ponad dachem.

Termin składania ofert do dnia: 13.06.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, ROW III – remont uszkodzonych kominów ponad dachem na WMN Grota Roweckiego 49-51.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wspólnota nie posiada przedmiar na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy