Zamówienia
Remont zadaszeń do klatek schodowych wraz z wykonaniem odwodnienia. WMN Wesoła 2 i 2a. Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Wesoła 2 i 2a  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont zadaszeń do klatek schodowych 2 szt wraz z wykonaniem odwodnienia.

Zakres prac:

-usuniecie korozji z konstrukcji stalowej poprzez czyszczenie mechaniczne

-zabezpieczenie konstrukcji lakierem podkładowym

-pomalowanie konstrukcji farbą w kolorze istniejącym

-wykonanie rynienek z boku daszków po prawej stronie wraz z montażem rur spustowych fi 50 odprowadzających wody opadowe

 

Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 –remont zadaszeń klatek schodowych WM Wesoła 2 i 2a.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

 

Kontakt:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl                                              500 85 55 88

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                                     32 363 32 18

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy