Zamówienia
Remontu kominów ponad dachem w budynku WMN Łączna 1AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 22.07.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Łączna 1AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Wykonanie remontu kominów na budynku WMN Łączna 1AB„

Zakres prac:

-skucie luźnych tynków i zbicie do gołej cegły

-uzupełnienie ubytków tynku na kominach

– 2 warstwowa zaprawa klejowa z zatopieniem siatki zbrojącej

– przemalowanie kominów

-odświeżenie czapek kominowych

Termin składania ofert do dnia: 22.07.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – remont kominów Łączna 1AB

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy