Zamówienia
Renowacja podestów i schodów w budynku WMN Szklarniana 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 11.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szklarniana 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Renowacja podestów i schodów  z  lastryko- szlifowanie biegu schodowego (spoczniki, stopnie i podstopnie) wraz z wejściem do klatki + uzupełnienie drobnych ubytków. Zakres prac na podstawie wizji, powierzchnia 91 m2.

Termin składania ofert do dnia: 11.06.2021r.

Wykonawca zobligowany jest do wizji w terenie

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie,- „Szklarniana 3″

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 360 40 60

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy