Zamówienia
Rozbudowa altany śmietnikowej dla WMN Jagiellońska 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 23.07.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońska 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Rozbudowa altany śmietnikowej.

Prace polegać będą na :

– wykonania podłoża z kostki brukowej o powierzchni około 9m2

– wykonaniu dodatkowych ścian altany wraz z wejściem

– materiały do rozbudowy winny być zbliżone do obecnych razem z kolorystyką

Termin składania ofert do dnia: 23.07.2021r.

Wykonawca zobligowany jest do wizji w terenie

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie,- „Jagiellońska 3″

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 360 40 60

e-mail: cok1@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: