Zamówienia
Skucie istniejących daszków nad wejściami do klatek oraz montaż nowych zadaszeń systemowych. WMN . Lwowska 21-29. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 21-29 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Skucie istniejących daszków nad wejściami do klatek oraz montaż nowych zadaszeń systemowych

Prace polegały będą na:

– skuciu istniejących daszków nad wejściem do klatek schodowych ( 5 sztuk ) .

– dostawa oraz montaż daszków systemowych nad wejściem do klatek schodowych ( 5 sztuk )

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (032) 363-32-13