Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej dla WMN Zwycięstwa 23 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 29.04.2022r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 23 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Zwycięstwa 23 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 29.04.2022r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej zgodnie z projektem w oparciu o zamieszczony na dole strony przedmiar robót.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z przedmiarem , który do pobrania w formie elektronicznej znajduje się w sekcji załączniki.
  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  • Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK 1 –Instalacja elektryczna-  Zwycięstwa 23 w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod adres: cok1@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z  „Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Załączniki do pobrania: