Zamówienia
Ułożenie gresu na posadzce balkonu dla WMN Przejazd 1w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 18.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Wykonanie ułożenia płytek gresowych na posadzce balkonu”

Zakres prac:

-przygotowanie powierzchni

-ułożenie płytek gresowych o wymiarach 30x30cm (antypoślizgowych) około 11m2

-kolorystyka i wzór do ustalenia z Zarządem Wspólnoty

Termin składania ofert do dnia: 18.06.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – Przejazd 1

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 360 40 60,

email: bgwariak@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załącznik do pobrania: