Zamówienia
Uprzątniecie gabarytów z korytarzy piwnicznych w budynku WMN Pileckiego 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 10.06.2022

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pileckiego 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Uprzątniecie gabarytów z korytarzy piwnicznych w budynku”

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac.

Specyfikacja:
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 10.06.2022

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK I -,,Uprzątnięcie piwnic”

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Kontakt: LBANSKI@MZBM.SOSNOWIEC.PL