Zamówienia
Uprzątnięcie gabarytów z korytarzy piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Uprzątnięcie gabarytów z korytarzy piwnicznych  w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Uprzątnięcie korytarzy piwnicznych w 2 klatkach
  • Wywiezienie i utylizacja śmieci

Termin składania ofert: do 30.04.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  COK II „Uprzątnięcie piwnic Piwnika Ponurego 16AB”

Kontakt:   660-512-386 Igor Hauke,