Zamówienia
Uprzątnięcie korytarzy piwnicznych w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 18.08.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Prace porządkowe w korytarzach piwnicznych”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

  • sprzątanie korytarzy piwnicznych z zalegających odpadów budowlanych, gabarytów śmieci wraz z wywozem i utylizacją

Termin składania ofert do dnia: 18.08.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 Stella Dryps

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY