Zamówienia
Uprzątniecie zalegających gabarytów z korytarzy piwnicznych z budynku WMN Małachowskiego 13-15. Termin składania ofert do dnia: 28.05.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 16-18 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Uprzątniecie zalegających gabarytów z korytarzy piwnicznych ”

Zakres Prac:

-wywóz i utylizacja gabarytów z korytarzy piwnicznych z 2 poziomów

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK I  „Gabaryty Małachowskiego 16-18”

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.