Zamówienia
Usuniecie poprzez wycinkę drzew rosnących na działkach numer 413/56, 413/58 obręb Klimontów w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 01.09.2019r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS- Spółka z o.o. przy ulicy Korczaka 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Usuniecie poprzez wycinkę drzew rosnących na działkach numer 413/56, 413/58 obręb Klimontów”

Zapytanie dotyczy usunięcia powyższych drzew i krzewów:

-5 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 74cm, 80cm, 56cm, 74cm, 48cm

-1szt. drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 40cm

-1szt. drzewa z gatunku wierzba iwa o obwodzie pnia 74cm

-1szt. drzewa  z gatunku wierzba iwa o obwodach pni: 61cm+58cm+34cm+40cm+50cm+57cm

-2m² krzewów z gatunku dereń biały

Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert: do 01.09.2019r.

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt: Łukasz Bański tel. 500855588

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie,  – Wycinka drzew „Kwiatowa Dolina”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.