Zamówienia
„Usuniecie poprzez wycinkę drzewa rosnącego na działce numer 6875 obręb 0009”. WMN Grota Roweckiego 7a. Termin składania ofert: do 09.09.2019r.

Proszę o akceptację ogłoszenia na stronę www

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 7a zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Usuniecie poprzez wycinkę drzewa rosnącego na działce numer 6875 obręb 0009”

Zapytanie dotyczy usunięcia powyższych drzew i krzewów:

– 1 drzewo z gatunku topola o obwodzie pnia 240 cm

Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert: do 09.09.2019r.

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt: COK II 32 363 32 13 Beata Włodarska

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie,  – „Wycinka drzewa WMN Grota Roweckiego 7a”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.