Zamówienia
„Usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w budynku WMN Jagiellońska 3 w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia 20.11.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w budynku WMN Jagiellońska 3 w Sosnowcu”.

Zakres usług: usuwanie awarii na instalacji:

-wodnej

-kanalizacyjnej

-elektrycznej

-gazowej

-powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 3 585,09 m²

-ilość klatek schodowych 5 szt.

-ilość mieszkań 60 szt.

-ilość kondygnacji 5

Do obowiązków wykonawcy należeć będą drobne naprawy, awaryjne usuwanie przecieków na instalacji tj. na odcinkach pionów i poziomów od wodomierza głównego do pierwszego zaworu odcinającego w lokalu mieszkalnym, zabezpieczenie nieszczelnych rurociągów poprzez montaż obejm , opasek itd, rozmrażanie rurociągów wodnych w okresie zimowym gdy wystąpi taka konieczność, usuwanie zatorów i niedrożności w instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studni przed budynkiem, usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej (w całości), usuwanie awarii na instalacji elektrycznej, wymiana bezpieczników.

Szczegółowy zakres czynności dostępny w COK 1.

Termin składania ofert do dnia: 20.11.2020r.

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Kontakt: 360 40 60;    sdryps@mzbm.sosnowiec.pl