Zamówienia
Utwardzenie drogi WMN Krakowska 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.05.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krakowska 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia drogi frezem asfaltowym wraz z zagęszczeniem walcem drogowym o powierzchni około 240m2 długość 80mb x 3mb szerokość.

Prace należy wykonać od zjazdu z głównej drogi na posesje Wspólnoty wzdłuż całej długości budynku.

 

Termin składania ofert do dnia: 30.05.2022 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – utwardzenie drogi Krakowska 5

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: LBANSKI@MZBM.SOSNOWIEC.PL