Zamówienia
Utwardzenie terenu przed budynkiem  WMN Spadochroniarzy 4 w Sosnowcu  kostką brukową. Termin składania ofert do dnia 23.11.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Spadochroniarzy 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Utwardzenie terenu

Zakres prac:

-wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej o grubości 6 cm o powierzchni 20m2 wraz z wykonaniem zjazdu do drogi

-montaż krawężników drogowych w ilości odpowiadającej powierzchni kostki brukowej

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

Termin składania ofert do dnia: 23.11.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – utwardzenie Spadochroniarzy.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Stella Dryps 32 360 40 60, sdryps@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy