Zamówienia
Utwardzenie terenu z tyłu budynku WMN Lotników 1 AC. Termin składania ofert do dnia 13.07.2020r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lotników 1AC  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Utwardzenie terenu z tyłu budynku WMN Lotników 1 AC”

Zakres prac:

-karczowanie terenu około 250m2

-wyrównanie terenu i wykorytowanie na głębokość 25cm

-Utwardzenie terenu tłuczniem drogowym 250 m2

–Montaż obrzeży drogowych 45mb

Termin składania ofert do dnia 13.07.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 32 263-20-94, 32-360-40-60, 660-512-386

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji i wykonania pomiarów przed złożeniem ofert cenowej!

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy