Zamówienia
Uzupełnienia nawierzchni drogi masą asfaltową w budynku WMN Jagiellońska 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.07.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 3  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie uzupełnienia nawierzchni drogi masą asfaltową  przy ścianie szczytowej budynku przy V klatce”- zgodnie z załącznikiem do pobrania

Termin składania ofert: do 15.07.2021r.

Forma oferty : pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem COK I – Wykonanie uzupełnienia część drogi wewnętrznej Jagiellońska 3.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązuje się Oferenta do przeprowadzenia wizji w budynku.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres sdryps@mzbm.sosnowiec.pl ; (32) 360 40 60

Załączniki do pobrania: