Zamówienia
Uzupełnienie ażurów na parkingu po wycince drzewa przed budynkiem WMN Patriotów 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Uzupełnienie ażurów na parkingu po wycince drzewa ″

Zakres prac:

-wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych o powierzchni 7 m2

-przy wykonaniu utwardzenia należy uwzględnić prace związane z korytowaniem, wykonaniem podbudowy z kruszywa itd. zgodnie ze sztuką budowlaną

– Wspólnota posiada płyty ażurowe

Termin składania ofert do dnia: 29.03.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – utwardzenie terenu Patriotów 5

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy