Zamówienia
WMN 1 Maja 21 „Wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej klatki schodowej” Termin składania ofert do dnia: 31.05.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1 Maja 21 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej klatki schodowej”

Termin składania ofert do dnia: 31.05.2019r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: ( 32 ) 360 20 40

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.