Zamówienia
WMN Jodłowa 3 – Naprawa dachu likwidując przyczyny zalewania

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowa 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Naprawa dachu likwidując przyczyny zalewania”

Zakres prac dążących do zlikwidowania awarii zalewania z dachu:

– wymiana rynien oraz rur spustowych wraz z wymianą obróbek blacharskich

– uszczelnienie połaci dachu, uszczelnienie kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich

Termin składania ofert do dnia: 07.06.2019r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: ( 32 ) 360 20 40

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.