Zamówienia
WMN Jodłowa 7 – Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych oraz okna strychowego. Termin składania ofert do dnia 02.04.2019

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowa 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych oraz okna strychowego.

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, okna winny być wyposażone w nawietrzaki montowane w ramie okiennej. Okna muszą być otwieralno-uchylne.

Termin składania ofert do dnia: 02.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Jodłowa 7 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy